Formació Professional de Grau Mitjà

Tècnic/a en Activitats Eqüestres

Té per objecte l'establiment del títol de Tècnic en activitats eqüestres, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, així com dels corresponents aspectes bàsics del currículum. 

El títol de Tècnic en activitats eqüestres queda identificat pels següents elements: 

Denominació: Activitats eqüestres. 

Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà. 

Durada: 2000 hores. 

Família Professional: Activitats Físiques i Esportives i Agrària. 

Referent a la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació: CINEMA-3 b.

 

CONTINGUT 

* Alimentació, manejament general i primers auxilis d'èquids. 

* Manteniment físic, cures i higiene equina. 

* Reproducció, cria  i recria d'èquids. 

* Ferrament d'èquids. 

* Desbrave i doma a la corda de poltres. 

* Ensinistrament. 

* Tècniques d'equitació. 

* Exhibicions i concursos de bestiar equí. 

* Guia eqüestre. 

* Atenció a grups. 

* Organització d'itineraris. 

* Primers auxilis. 

* Formació i orientació laboral. 

* Empresa i iniciativa emprenedora. 

* Formació en centres de treball. 

* Anglès Tècnic 
 

Si estàs interessat/a contacta amb nosaltres

Tel. 618 19 71 36 (Josep)

Tel. 666 047 067 (Sylvia Vilagran)

formacio@hipicaesparreguera.com

CENTRE HíPIC ESPARREGUERA  info@hipicaesparreguera.com

Camí de Can Rubió, s/n. 08292 Esparreguera (Barcelona)  

Per a qualsevol informació: Telf: 639846935, 618197136

Per a compra i venda de cavalls: Joan Mas Telf: 639327355

  • Facebook Clean